CBAT - Centrum BAT
Institut environmentálních technologií
Vysoká škola bánská – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba
cbat@vsb.cz, www.cbat.cz
CBAT - Centrum BAT